TINNITUS RETRAINING THERAPY

Vele mensen hebben Tinnitus en maar 17 procent maakt er een probleem van. Dankzij de tinnitus retraining therapy van Jastreboff en Hazell, kortweg TRT genoemd, kan je een probleemloos leven leiden.

 Andere systemen dan de gehoorwegen zijn verantwoordelijk voor de ernst van tinnitus en bepalen of iemand er onder lijdt of het gewoon ervaart. 

Er zijn 2 systemen die verantwoordelijk zijn voor ernstige tinnitus: het limbisch systeem en het autonoom zenuwstelsel.

De bedoeling is de cliënt inzicht te doen verwerven in die 2 systemen en in geluidsverrijking.

TINNITUS

Jastreboff definieerde tinnitus als een fantoom gehoorswaarneming of de waarneming van geluid (rinkelen, zoemen, brullen, sissen) in de afwezigheid van enig extern auditief signaal.

Tinnitus is niet de enige fantoomwaarneming. Denk maar fantoompijn en fantoomledematen: het gevoel van pijn of een ledemaat na een amputatie.

Tinnitus wordt ervaren als een vormloos geluid, dat lijkt op suizen, fluiten, bellen, sissen, lopende motor of gegons.

Discordant dysfunction (damage) therory zegt dat het tinnitus signaal begint in het binnenoor wanneer de buitenste haarcellen meer beschadigd is dan de binnenste haarcellen. De schade kan veroorzaakt zijn door ziekte, lawaai, medicatie, of gewoon door het ouder worden. Vele mensen hebben Tinnitus , maar 17 procent maakt er een probleem van.

Andere systemen dan de gehoorwegen zijn verantwoordelijk voor de ernst van tinnitus en bepalen of iemand er onder lijdt of het gewoon ervaart. 

Er zijn 2 systemen die verantwoordelijk zijn voor ernstige tinnitus: het limbisch systeem en het autonoom zenuwstelsel.

Het limbisch systeem  controleert onze emoties, zowel positieve als negatieve. Honger en angst, geluk en plezier, boosheid en liefde, afkeer en bezorgdheid, wantrouwen en verrassing enz. Het limbisch systeem is verbonden met alle zintuigen, zoals geur, zicht en gehoor. Dus bepaalde geluiden, geuren enz. kunnen een sterke positieve of negatieve reactie uitlokken.

Het autonoom zenuwstelsel controleert de automatische lichaamsfuncties. Zoals hartslag, ademhaling, spiertonus, darmfunctie en  hormoonniveau. Activatie  van het autonoom zenuwstelsel resulteert in mobilisatie van het hele lichaam, het maakt het klaar voor actie.

Als het nieuwe geluid wordt beoordeeld als “niet belangrijk” zal het weinig activiteit van het limbische en autonoom zenuwstelsel veroorzaken. Een voorbeeld van geluid dat niet belangrijk is : het geluid van een auto op een autosnelweg die voorbijraast op enige afstand van het huis.

Een geluid dat wordt beoordeeld als “belangrijk of negatief”  zal zorgen voor activatie van het limbisch en autonoom zenuwstelsel, elke keer dat de persoon eraan wordt blootgesteld. Het resulteert in  het erger en erger worden van het geluid. Een voorbeeld van geluid dat belangrijk is: uw kind ligt te kuchen in de kamer naast u, het kuchen krijgt een negatieve betekenis omdat het geassocieerd wordt met de angst dat het kind ziek is. De angst is afkomstig van het limbisch systeem. Het  autonoom zenuwstelsel treedt in werking: hartslag verhoogt, ademhaling versnelt , je begint te zweten. Op die manier is je lichaam klaar om te reageren en je springt in de auto en rijdt met de kleine naar de spoed.

Als iemand met tinnitus professioneel advies zoekt krijgt hij vaak te horen “er is niks aan te doen” “laat ons eens kijken of u een hersentumor heeft”. Ook al had iemand in het begin geen problemen met zijn tinnitus, dan  zullen ze hierdoor problemen krijgen door al het wat ze erover horen . Mensen die al angstig waren zullen nog angstiger worden.

Als klinisch psycholoog ben ik getraind om mensen te leren inzien dat tinnitus moet gezien worden “als muziek van de hersenen” en niet als iets negatiefs.

HYPERACUSIS

Hyperacusis is Grieks voor: ik hoor teveel. Mensen die dit hebben (naar schatting 3 procent van de Belgische bevolking) ervaren gewone geluiden als pijnlijk of irritant.

Iedereen heeft een geluidstolerantiegrens: geluid boven deze tolerantiegrens is pijnlijk. Bij hyperacusis patiënten is de bovengrens gezakt. Hierdoor kunnen ‘normale’ geluiden ondraaglijk zijn.

De oren van mensen met hyperacusis hebben een beperking in hun zogenaamd ‘dynamisch bereik’. Het dynamisch bereik is het vermogen van onze oren om zich snel aan te passen aan wisselende geluidssterkten. Mensen die overgevoelig zijn voor geluid kunnen snelle veranderingen in geluid  moeilijk verwerken waardoor de geluiden niet worden gedempt en te luid of te scherp binnenkomen. Ze hebben meestal problemen met kletterend bestek, stemmen van kinderen enz.

Hyperacusis kan zowel plots als geleidelijk ontstaan. Meestal doet het zich aan twee oren voor, maar het kan zich ook tot een oor beperken of beginnen aan één oor. De ernst en mate van hyperacusis verschilt van  persoon tot persoon.

GELUIDSVERRIJKING

Omgevingsachtergrond verrijken en stilte  vermijden geldt voor zowel tinnitus patiënten als voor hyperacusis patiënten.

Onze zintuigen reageren op het verschil tussen stimulus en achtergrond. Hetzelfde signaal kan (licht, temp, geluid) beoordeeld worden als sterk of zwak afhankelijk van de achtergrond. Het licht van een zaklamp in donkere kamer wordt erg sterk waargenomen maar als de rolluiken omhoog gaan en  zonlicht binnenschijnt , wordt het veel zwakker waargenomen.

Bij tinnitus patiënten kunnen we een cd met natuurgeluiden zoals stromend water gebruiken. Ook geluidsgeneratoren die op tafel kunnen staan  zijn doeltreffend of draagbare geluidsgeneratoren. Het is de bedoeling het geluid te maskeren en niet te onderdrukken.

In geval van hyperacusis  wordt  geluidstherapie als doel gebruikt om het auditief systeem minder gevoelig te maken om verzachting of zelfs verwijdering van de hyperacusis te bewerkstelligen. Je wordt  meer weerbaar gemaakt  door stap voor stap geluid te introduceren die luider en luider wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.