DEPRESSIE

Depressiviteit is één van de meest voorkomende psychische ziekten. Als psycholoog heb  ik gemerkt dat  meer vrouwen dan mannen er last van hebben. Door middel van cognitieve gedragstherapie wordt de stemming verbeterd. Eerst worden  activiteiten opgezocht die plezierig zijn en vervolgens wordt men zich bewust van de negatieve automatische gedachten die de negatieve stemming in stand houden. Samen met de cliënt wordt onderzocht in hoeverre de gedachtegang  valide en functioneel is. De cliënt wordt gevraagd actief mee te werken door middel van huiswerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *